Gry i zabawy edukacyjne

 Gry i zabawy edukacyjne wszechstronnie wspierają rozwój dziecka. Nie tylko przynoszą mu radość, ale również uczą właściwych postaw społecznych.

Gry i zabawy edukacyjne są nieocenione w rozwoju dziecka. Wydawać by się mogło, że przez zabawę dziecko nie może się niczego nauczyć. Nic bardziej mylnego. To właśnie dzięki zabawom dydaktycznym dzieci nie tylko odczuwają radość, ale także uczą się nowych postaw, zachowań oraz zdobywają wiedzę na temat otaczającego je świata.

Czym jest zabawa?

Zabawa towarzyszy człowiekowi od samego początku jego dziejów. Z czasem przyjmuje ona różne formy, zmienia charakter oraz funkcje. Według znanego pedagoga, Wincentego Okonia, zabawa jest działaniem, którą człowiek wykonuje dla własnej przyjemności. To „działanie” opiera się na wyobraźni, która kreuje nową rzeczywistość. W zabawie przemycane są treści pochodzące z życia społecznego. Dzięki temu, człowiek samodzielnie i w sposób twórczy poznaje oraz przekształca daną rzeczywistość.

Aby można było mówić o zabawie, musi ona charakteryzować się kilkoma ważnymi cechami. Przede wszystkim musi być ona dobrowolna. Chęć wzięcia udziału w zabawie najpierw powinna być wewnętrznie umotywowana, nie zaś wykonywana na skutek czyjegoś polecenia. Zabawa jest działaniem bezinteresownym, dlatego że posiada cel sam w sobie. Zabawę określa również fikcyjność. Bawiąc się, dziecko kreuje własny świat, które jest zamknięty umownymi granicami czasu oraz przestrzeni. Dużą rolę w tej kwestii odgrywa wyobraźnia, która „narzuca” pewną swobodę np. w wyborze przedmiotów do zabawy. Kolejną cechą zabawy jest występowanie elementu napięcia. W wykreowanym świecie pojawiają się emocje, ponieważ dziecko angażuje się w daną rzeczywistość. Odczuwa ono potrzebę budowania określonego nastroju.

Funkcje zabaw i gier edukacyjnych

Należy zwrócić uwagę na to, jaką rolę pełni w życiu dziecka zabawa. Można wyróżnić 4 główne funkcje, mianowicie: rozwijającą, wychowawczą, diagnostyczną oraz terapeutyczną. Pierwsza funkcja polega na tym, że dziecko bawiąc się przyswaja wiedzę oraz pozyskuje nowe umiejętności. Kolejna wiąże się z regułami, normami czy też określonymi konwencjami. Mianowicie, dziecko poznaje różne postawy, zachowania (są one „przemycane” ze świata realnego) i uczy się ich. Uczestnik zabawy nie tylko poznaje role społeczne, ale również uczy się współdziałania z innymi uczestnikami. Trzecia funkcja zabawy pozwala na odzwierciedlenie poziomu rozwoju, umiejętności, czy też zainteresowań dziecka. Ma ona duże znaczenie, zwłaszcza dla pedagoga oraz rodziców. Postawienie trafnej diagnozy, np. o tym, że dziecko nie potrafi współpracować w grupie, pomoże w podjęciu odpowiednich działań w celu kompensacji braków. Ostatnią funkcją zabawy jest redukcja napięcia, uwolnienie od dręczących lęków, czy niekorzystnych stanów emocjonalnych. Gry i zabawy dydaktyczne zaspokajają te potrzeby, których dziecko nie zaspokoi w życiu codziennym. Radość, uczucie przyjemności oraz odprężanie, które niesie ze sobą zabawa jest zbawiennym odpoczynkiem dla systemu nerwowego dziecka.